FANDOM


A list of all yōkai on this wikia.

Types of yōkai: Tsukumogami, Oni, Tengu, animal forms of yōkai, humans forms of yōkai, Kami (Gods) and other.   

All items (250)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S